Klachtenregeling

Klachten

Tandarts Den Haag streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten op uw eisen, wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Graag verzoeken wij u om ons hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. Wij streven ernaar om binnen onze mogelijkheden uw klacht snel en naar tevredenheid op te lossen. Elke klacht is voor ons een kans om onszelf te verbeteren.

Wij zijn aangesloten bij het:

Wanneer een klacht met betrekking tot de kwaliteit van zorgverlening of bejegening, dusdanig is dat er geen oplossing gegeven kan worden die voor de u bevredigend is, verwijzen wij u naar de “klachtencommissie van het ANT”. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden. De klachtenflyer van het ANT vindt u hier.